Közéleti szakirány

Közéleti Szakirány

  • Politikai szakértő,

  • Kommunikációs szakember

A szakirány célja: a társadalmi folyamatok természetének, a politikai intézményrendszernek   és a nyilvánosság működésének, bonyolult kapcsolódási pontjainak megértése, a politikai célú érdekérvényesítés és befolyásolási technikák megismerése.

A szakirány elméleti és gyakorlati tárgyai alkalmazható tudást nyújtanak a politikai és a közérdekek hatásos képviseletében, a hazai tapasztalatok és a nemzetközi minták és trendek alapján modellezik a kormányzati és ellenzéki kommunikációt, valamint a civil szervezetek és mozgalmak retorikáját, felkészítenek a nyilvános konfliktusok kezelésére, az értékek közvetítésére, és a média használatára.

A szakirány választható specializációja: önkormányzati vezető- továbbképzés.  

Általános szempontok a tantárgyak kidolgozásához:

  • A hazai és a nemzetközi környezetben egyaránt aktuálisan értékelt készségeket,

  • Korszerű ismereteket és módszereket oktat.

  • Az Erasmus diplomát megszerzőknek lehetőségük van a későbbiekben egy –egy speciális kurzus elvégzésére, tudásuk felfrissítésére.  

A tantárgyak felépítésében az alábbi szerkezet követésére törekszünk

Az üzleti világ, a közélet és az Eu integrációs folyamatok:

  • releváns ismeretei

  • összefüggései,

  • felhasználási, alkalmazási technikái

  • nemzetközi modelljei, módszerei

  • trendek

Minden szakirányban Mesterkurzusokat tervezünk,

a közélet, az üzleti világ elismert, szakemberének, tudósának   egy-egy előadását.

EKA

Közéleti szakirány

1-2

3-f

Leave a comment

Back to Top