Koncepció

zaszlo  Cedar-Net concept in English

Koncepció: Sárközy Erika© SZTNH/003502 Erasmus Közéleti Kommunikációkutató Intézet

CÉDRUS -Net 

 (Senior Think Tank)

A Cédrus program, a munkaerőpiacról életkor és gyakran kompetenciahiányok miatt kiszoruló, de hasznosítható tudásvagyonnal rendelkező szakemberek szervezése és önszerveződése szakmai és társadalmi feladatokra, atipikus munkavégzésre, tudásuk hasznosulására, életminőségük javítására.

A program új kutatási irányokban tanulmányozza a célcsoportot és kutatja a nemzetközi megoldásokat.

A szenior tudáskészlet hasznosulásának a napirendre tűzése, önbizalmat, anyagi érzelmi biztonságot képes adni a nagyon is differenciált korosztálynak és változást indít el a közgondolkodásban.

A program célcsoportja:   a szenior korosztály 50 év feletti  szakképzett,  diplomás  tagjai

Rejtett célcsoport :  szegény, halmozottan  hátrányos helyzetű  társadalmi csoportok-a  Helyi Esélyegyenlőségi Programok célcsoportjai.

Feltételezésünk szerint a  szenior korú  szakemberek, szakértők,  új   társadalmi megoldásokkal, nemzetközi minták kipróbálásával modellértékű szerepet vállalhatnak a társadalmi problémák, a szociális problémák enyhitésében, ezáltal a másodlagos célcsoport elsődleges támogatójává válhatnak.

A program prioritásai:

szerepvállalás a társadalmi problémák   enyhítésében 

új típusú aktivitások, atipikus munkavégzések,   team munkák, vállalkozás-segítés

digitális jelenlét-kompetencia a mindennapi élethez és aktivitáshoz

tudás alapú öngondoskodás ( Lifelong learning,    új karrier -és időskor tervezés),

A Cédrus pilot program főbb tevékenységei:

 • Az inaktív szenior korú szakemberek  motiválása produktivitásra,  vállalkozásra,
 • Közéleti szerepek feltárása a társadalmi- és a lakókörnyezetben
 • Kutatások, hazai és nemzetközi modellek bevezetése
 • A digitális kultúra   terjesztése,
 • Releváns információk és szolgáltatások közvetítése
 • A munkaerő piaci és a korosztályi igényekre gyorsan reagáló képzések fejlesztése
 • Tutor, mentor és az önkéntes mozgalom terjesztése, bővítése,

A CEDRUS Program új társadalmi problémára reagáló innovatív kezdeményezés.  Céljait tekintve összhangban van az EU irányelvekkel és a nemzetközi trendekkel. (Európa 2020 Stratégia, MoPACT, Futurage)

A Cédrus program megjelenési neve: Cédrus-NET.

A Cédrus-Net regionális és lokális kapcsolódásokat hoz létre, a Cédrus koncepció terjesztésére, és a módszertani kutatásokhoz.

A Cédrus program a cseh, szlovák és lengyel   partnerekkel ( V4 ) közös pilot programot tervez..

A Cédrus NET  virtuális közösség de tagjai személyesen is kapcsolódnak egymáshoz: programokon keresztül , valamint lokális szervezetekben, egyesületekben, klubokban, kutatóhelyeken.

Várható hatás

 • Az atipikus, avagy rugalmas munka- és szervezeti kultúra népszerűsítése,
 • Növekszik a vállalkozási kedv és a felnőttképzésben való részvétel.
 • Minták születnek időskor tervezésre,   új közéleti magatartásokra
 • Változik a az idősödés folyamatait kísérő közgondolkodás
 • Csökkennek a korosztályban az izoláltság okozta pszichoszomatikus megbetegedések és a depressziós tünetek.
 • A digitális technika életvitelszerű használata megsokszorozza az aktivitáshoz szükséges tudások, információk elérését és mindenfajta érdeklődés és kíváncsiság széleskörű kínálatát nyújtja.

Leave a comment

Back to Top