Erasmus Közéleti Akadémia (EKA)

Erasmus Közéleti Akadémia (EKA)

Alternatív Továbbképzési Modell

© Sárközy Erika

2000-2002

Koncepció:

A globális világ új emberi és társadalmi környezetet teremtett, új feltételeket diktál, a munkaerőpiac mindig új igényeket fogalmaz meg. A rendszerváltásokat követően Európa közép-keleti felében is hamar fel kellett ismernünk, hogy a felsőoktatási és továbbképzési rendszer átalakítására és folyamatos megújulására van szükség.

Eltérő demokrácia utak és fejlődési szintek jellemzik Európa társadalmait- amelyek most már határok nélkül kooperálnak, kommunikálnak egymással- ha tudnak., ha értik egymást. . Nem csak közös nyelv kell az európai dialógushoz,   új a kontextus is…mások a viszonyrendszerek az intézményekhez, hatalomhoz, politikához, önmagunkhoz, egymáshoz.. A   magyar és közép-európai társadalmak számára létkérdés, és Európa számára is fontos a párbeszéd közös kultúra- és tudásalapjainak megteremtése..

Meg kell szoknunk hogy egész életünkben tanulnunk kell, folyamatosan frissíteni tudásunkat, szelektálni az információözönben és az ismeretközpontú világ mellett, – olykor helyette -egy készségközpontú világhoz kell alkalmazkodnunk:

 • Új, a világot összefüggéseiben észlelő, értelmező és feldolgozó gondolkodási készségre kell szert tennünk,
 • pszichológiai készségeinket kell fejlesztenünk, hogy a stresszt, a változásokat, a pszichológiai alkalmazkodási kényszereket elviseljük,
 • kommunikációs készségekkel kell rendelkeznünk, hogy megértsenek, hogy hatni tudjunk,
 • technikai készségek fejlesztésére van szükségünk,
 • tanulási készségek kellenek, a gyorsan változó ismeretek elsajátításához, az élethosszig tartó tanuláshoz.

AZ EKA MODELL

Az EKA koncepciója a permanens tanulás és a naprakész tudás komplex posztgraduális képzési modellje.

Képzési forma:

 • Az EKA, posztgraduális képzés,
 • 3 szemeszteres levelező, – szükség és igény szerint – távoktató (e-learning) képzés. A 4. szemeszter a diplomamunka.

Képzési idő – Időbeosztás:

 • a hallgatók az első két szemeszterben – kb. 320 kontaktórás képzésben – megszerzik a szükséges elméleti és gyakorlati tudást,
 • a harmadik szemeszter célja a kommunikációs, kommunikációtechnikai bevésés és a szakirányú szemináriumok,
 • a negyedik szemeszter a szakdolgozat elkészítése, a hallgató konzultációkon vesz részt és meghatározott creditet kell teljesítenie a Mesterkurzusokból, speciális előadásokból.

A képzést komplex-vizsga zárja.

A modell jellemzői:

Hármas tagoltság

 • KOMMUNIKÁCIÓ. RETORIKA. A kommunikáció szerepének a felismerése az új, készségorientált környezeti, piaci és pszichológiai alkalmazkodásban, a készségek fejlesztésében.
 • KOMPETENCIA. Korszerű „új műveltséget” tartalmazó ismeret- és készségszintű tárgyak (tudáscsomag) bevezetése, (a z információkezeléstől kezdve a globális világ működésén és az üzleti alapismeretek, a lobbi-technika, a nemzetközi gazdasági és társadalmi trendek és vállalti kultúrák   ismeretén át a globális jogi ismeretekig.)
 • SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS:
  • Közéleti szakirányban
  • Piacgazdász szakirányban
  • EU kommunikátor szakirányban.

Az EKA naprakész, gyakorlati ismereteket ad egyebek között:

a szakterület hazai és nemzetközi gyakorlatában, trendjeiben,

az EU kompetenciák és –érdekek közötti eligazodásban,

a globális világ közös műveltségében,

a kommunikációs hatások tervezésében,

az érdekérvényesítés technikáiban,

az információ feldolgozásában,

az „üzenetek „ gyártásában

a személyes hatékonyságban,

az elektronikus kommunikációban, a versenyhelyzetek kezelésében.                      

 • Az oktatás jellege:

kis csoportos

tréningközpontú

tutor rendszerű (patrónusi rendszer)

 • A tananyag felépítése:

30%   Korszerű műveltség-tárgyak

40%   Szakirányi terület legújabb, – rendszerezett – elméleti és   gyakorlati ismeretei,

30%   Kommunikációs képzés, Készségfejlesztés, Retorika

 • A tantárgyak felépítésének alapsémája:

Tények és összefüggések, (konstans és átmeneti értékek, modellek)

Hatások, következmények,

Trendek

Gyakorlati elemek, esettanulmányok

 • Mesterkurzusok:

 gyakorlatban bizonyított , sikeres emberek előadásai, szemináriumai.

 • Kiemelt értékek a képzésben:

Használható tudás, a XXI. század követelményeivel összhangban.

Az ismeretek integrációja és közvetlen felhasználhatósága

Kommunikációs kompetenciák és készségek átadása, illetve fejlesztése,

Az interdiszciplináris gondolkodás fejlesztése,

Nemzetközi modellek, összefüggések és a globális trendek bemutatása

A tantárgyak és tartalmuk folyamatos fejlesztése, kiegészítése

Alapozó tárgyak közül:

A kommunikáció alapjai

Gazdaság – Világgazdaság, Prognózisok, Globális trendek

Tudásmenedzsment és információkezelés

Közpolitikai és társadalmi alapismeretek

Lobbi –Érdekérvényesítés

Nemzetközi jogi alapismeretek, új polgár(i) jogok,

Minőségbiztosítás

EU-ismeretek

Fakultatív tárgy: Szaknyelvi fejlesztés

 

Kommunikációs tárgyak közül:

Személyes hatékonyság

Retorika

Közszereplés – Prezentáció

Kríziskommunikáció

Új kommunikációs technológiák – Multimédia

Tárgyalástechnika (vita, alku)

Marketing-kommunikáció

Média- és sajtóhasználati ismeretek

Protokoll

Szakmai gyakorlat/szemináriumok

Fakultatív tárgy: Beszédtechnika

 

Piacgazdaság szakirány:

A piacgazdaság világgazdasága

A sikeres vállalati működés stratégiái

Üzleti folyamatok és azok „karbantartása”

Az Új Gazdaság új vállalati kihívásai

Marketing az Új Gazdaságban

Korszerű pénzügyi ismeretek

Minőségbiztosítás II.

Vállalatvezetés az Új Gazdaságban

Tanácsadási és tanácsvevési ismeretek

Vállalati informatikai infrastruktúrák

A gazdasági jog alapjai….

Fakultatív tárgyak: Mesterkurzusok, céglátogatások

 

Közéleti szakirány

Társadalomismeret – társadalomelméletek

Nyilvánosság – Közvélemény – Befolyásolás

Politika

Kultúrák és szubkultúrák, Kultúraváltások

Közéleti marketing

Médiagazdaság – médiapolitika

Az állampolgári jogok, polgárjogi mozgalmak a demokráciákban

 

Önkormányzati és politikai specializáció:

Terület- és térségfejlesztés

Közpolitikai elemzések, Esettanulmányok

Költségvetés-politika

Politikai attitűdök, választói gondolkodás

Kampány, kampánymodellek

Politikai elemzések – Esettanulmányok…….

 

Média specializáció – lsd. külön fejezet!

Fakultatív tárgyak: Forráskutatás

EU-szakirány

 

Az Európai Unió szervezeti és döntéshozatali rendszere

Az Európai Unió jogforrásai

Nemzetközi közjogi ismeretek

Az Európai Unió mint nemzetközi aktor

A magyar-EU társulás tartalma és végrehajtása

EU pályázati ismeretek…….

 

Fakultatív tárgyak:

EU tárgyalási szimuláció

A magyar és a világgazdaság aktuális kérdései

Lobbizás az EU-ban

 

Leave a comment

Back to Top